Technický dozor

  • Staviate?
  • Potom určite potrebujete
    Technický dozor.

Samozrejme, veľa stavebníkov je presvedčených, že si dokážu ustriehnuť kvalitu prác a dodržiavanie noriem na stavbe. Naša skúsenosť je taká, že prvých chýb sa stavebník dopúšťa už pri príprave zmluvy s dodávateľom. O samotnej výstavbe nehovoriac. Naša spoločnosť IVAN Invest Vás bude zastupovať už od tvorby zmluvy s dodávateľom, v celom priebehu stavby až po jej kolaudáciu. Vrátane zabezpečovania všetkých povolení a komunikácií s úradmi a dotknutými inštitúciami.

Vy sa tak možte plne venovať svojej profesionálnej praxi. Nechajte dozorovanie na nás.

Obráťte sa na nás, môžete nám dôverovať.