Ekonomické poradenstvo v stavebníctve

  • Kupujete dom?
  • Alebo byt v novostavbe?

Kupujúci sú často v omyle, že zmluvu, ktorú Vám dodávateľ predloží nie je možné meniť. Podpíšu ju a až v prípade omeškania dokončenia, prípadne reklamácii zistia, koľko skrytých formulácii v zmluve je v prospech predávajúceho.

Naša spoločnosť Vám poskytne poradenstvo aby ste sa takýmto prekvapeniam vyhli a v prípade neplnenia zmluvy mali garantované náhrady škôd.

Obráťte sa na nás, môžete nám dôverovať.